شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای کفش و تبلت

mrs emadiامروز روز زیبایی خواهد بود اگر
با اکسیر مهربانی اندوه از دل بزداییم
و با اعجاز لبخند شادی آفرین باشیم...

همیشه فرشتگانی هستند تا با حمایت های ایشان بتوانیم از کار هموطنی گِره گشایی نماییم.
از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم عمادی و به همت سرکار خانم طارمی یک دستگاه تبلت و تعدادی کتانی برای فرزندان و خانواده های بی بضاعت استان سیستان و بلوچستان تهیه و بزودی برای این عزیزان ارسال خواهد شد.
از خداوند متعال برای همه شما فرشتگان سلامتی و روزق روزافزون خواهانیم