شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه آذوقه برای خانواده های سیستانی

sistan azoghehامروز از عشق بگوییم تا تمام راهها به دوست داشتن ختم شوند...
از امید بگوییم تا در دلها نور امید باشیم...

خداوند مهربان را شاکریم که شما فرشتگان را همراه ما نمود تا با کمک هم گره گشای خلقش باشیم.
طی ماه های گذشته تعداد ۴۰۰ بسته سبد ارزاق به لطف و حمایت های جناب آقای دکتر سرهنگ پور و تیم نیکوکاری ایشان برای خانواده های بی بضاعت شهرستان های بنت و مهرستان استان سیستان و بلوچستان و مناطق محروم استان تهران تهیه و میان این عزیزان توزیع گردیده است و باعث خوشنودی هموطنانمان در محرومترین نقاط این سرزمین شده است.
از ایشان و تیم همراهشان و سرکار خانم هادیکاشی و دوستان دیگر که در امر تهیه و توزیع سبد ارزاق همراهی نمودند نهایت سپاسگزاری را داریم.