شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای گوشت از طرف خانم ابراهیمی

قلب های مهربانتان سرشار از آرامش....

دیروز از طرف نیکوکار گرامی سرکار خانم ابراهیمی، مقدار ۱۲ کیلوگرم گوشت گوسفند به مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ولیعصر اهدا گردید.
سپاسگزار مهربانی ایشان هستیم