شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان صلواتی در مناطق محروم

nan9امروز روز زیبایی خواهد بود اگر
با اکسیر مهربانی اندوه از دل بزداییم
و با اعجاز لبخند شادی آفرین باشیم...

امروز به لطف سرکار خانم باقری عزیز، تعداد ۱۰۰ عدد نان بربری صلواتی تهیه و میان خانواده های نیازمند و کارگران زحمتکش منطقه محروم خاورشهر روستای قاسم آباد کوره دولابی توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با همراهی همیشگی خود موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
از خداوند متعال برای ایشان و همه شما خوبان رزق روزافزون و برای همه درگذشتگان شادی و آرامش روح خواهانیم.