شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان صلواتی از طرف خانم خلج زاده

nan mrs khalagzadehامام علی علیه السلام: کار خوب انجام دهید و هیچ کار خوبی را کوچک مشمارید، زیرا کوچک آن هم بزرگ است و اندکش بسیار.
به لطف و مهربانی بانوی نیکوکار سرکار خانم خلج زاده، تعداد ۷۰۰ عدد نان لواش صلواتی میان خانواده های نیازمند و کارگران زحمتکش منطقه محروم مامازند توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با همراهی همیشگی موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
عزاداری هایتان قبول درگاه خداوند متعال