شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای پرینتر از طرف خانم مجیدی

printer mrs majidiلبخند را به یکدیگر هدیه کنیم
غم ها را با هم درمان کنیم

از طرف بانوی نیکوکار سرکار خانم مجیدی عزیز، یک دستگاه چاپگر به مؤسسه اهدا گردید.
از ایشان بابت سخاوت و مهربانی شان نهایت سپاسگزاری را داریم.
همواره سلامت و پیروز باشید