شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه لباس عروس برای نعیمه عزیز

lebasarosسعی کنیم یک «اتفاق خوب» در زندگی دیگران باشیم...
شما همواره این اتفاق خوب هستید...

نعیمه.ف متولد سال ۱۳۶۷ و دارای کارشناسی ارشد می باشد. دختر خوبمان همراه پدر و مادر عزیزش در شهرستان ساری استان مازندران زندگی می کند و تقریبا یک سالی است که نامزد کرده است، ولی متأسفانه به علت بیماری پدر و شرایط نامساعد اقتصادی قادر به تهیه جهیزیه نیست.
خوشبختانه به لطف سرکار خانم یاری عزیز، توانستیم لباس عروس، کفش و تعدادی لباس نو برای نوعروسان تهیه و با همدلی و هماهنگی سرکار خانم هادیکاشی برای ایشان ارسال نماییم.
از ایشان بابت مهربانی و سخاوت شان نهایت سپاسگزاری را داریم.
سلامت و پیروز باشید