شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه لبنیات و مرغ برای مرکز کودکان بی سرپرست

محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

همواره خداوند را شاکریم که همراه شما خوبان نیکوکار هستیم تا بهانه ای باشیم برای شادی دل فرزندان و خانواده های بی بضاعت.
از بانوی نیکوکار سرکار خانم باوند نهایت سپاسگزاری را بابت اهدای مواد غذایی شامل (مرغ و لبنیات) به فرزندان بی سرپرست مرکز ولیعصر داریم.
از خداوند متعال برای همه شما فرشتگان سلامتی و روزق روزافزون خواهانیم