شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع چلو کباب میان فرزندان بی سرپرست

kabab mrs khalajzadehبی بهانه مهربان باشیم...
به مناسبت اربعین حسینی و به لطف و مهربانی همیشگی بانوی نیکوکار سرکار خانم خلج زاده عزیز، فرزندان بی سرپرست مرکز ولیعصر میهمان سفره شام ایشان (۳۰ پرس چلو کباب، ماست و نوشابه) بودند.
از ایشان و سرکار خانم هادیکاشی که با همدلی خود شادی بخش دل فرزندانمان بودند نهایت سپاسگزاری را داریم.
از خداوند متعال برای ایشان سلامتی و رزق روزافزون خواهانیم