شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

تهیه آذوقه از طرف خانم امینی

azogheh mrs amini meh99محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

به لطف بانوی نیکوکار سرکار خانم امینی و مدیریت شرکت دارویی دینه تعدادی سبد آذوقه برای کمک به خانواده های بیماران تحت پوشش مؤسسه اهدا گردید.
از خداوند متعال برای ایشان طلب خیر و برکت خواهانیم.