شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

توزیع نان لواش صلواتی در منطقه مامازند

امام علی علیه السلام: کار خوب انجام دهید و هیچ کار خوبی را کوچک مشمارید، زیرا کوچک آن هم بزرگ است و اندکش بسیار.
به لطف و مهربانی خانواده محترم صانع و به نیت مرحومه زری صانع، ۱۸۰ عدد نان لواش صلواتی میان خانواده های نیازمند و کارگران زحمتکش منطقه محروم مامازند توزیع گردید. از بانی این امر خداپسندانه و سرکار خانم هادیکاشی که با همراهی همیشگی موجبات این امر را فراهم آوردند نهایت سپاسگزاری را داریم.
عزاداری هایتان قبول درگاه خداوند متعال