شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای سبد آذوقه از طرف نیکوکارن دریانی

azogheh mr asgariامام حسین علیه السلام: هر کس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا می کند.

امروز به لطف نیکوکاران عزیز دریانی و جناب آقای عسگری برای ۷ خانواده بیمار سبد آذوقه تهیه و میان این عزیزان توزیع گردید.
از خداوند متعال برای ایشان طلب خیر، برکت و سلامتی داریم.