شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

واریز کمک هزینه تهیه لوازم التحریر

lavazemtahrir99سعی کنیم یک «اتفاق خوب» در زندگی دیگران باشیم...
شما همواره این اتفاق خوب هستید...
با شروع سال تحصیلی جدید اکثر دانش آموزان برای تهیه لوازم التحریر و وسایل مدرسه شور و شوق خاصی دارند و همراه والدین خود این وسایل را تهیه می نمایند.
اما در نزدیکی ما هستند دانش آموزانی که از نعمت پدر و مادر محرومند تا این شادی را با آنها قسمت کنند و حتی این وسایل را برایشان تهیه نمایند، اما به لطف شما خوبان نیکوکار توانستیم برای ۲۳۰ نفر از فرزندان تحت پوشش مؤسسه مبلغ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان جهت تهیه لوازم التحریر واریز نماییم تا ایشان نیز شاد باشند.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم