شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای لباس و کامپیوتر از طرف آقای انصاری

lebas mr ansarianلبخند را به یکدیگر هدیه کنیم
غم ها را با هم درمان کنیم

خداوند مهربان را شاکریم که شما فرشتگان را همراه ما نمود تا با کمک هم گره گشای خلقش باشیم.
از طرف جناب آقای انصاری تعدادی لباس و یک دستگاه کامپیوتر اهدا گردید. این لباس ها میان فرزندان و خانواده های بیماران توزیع خواهد شد و یک دستگاه کامپیوتر برای مرکز بهداشت شهرستان بنت استان سیستان و بلوچستان ارسال خواهد گردید.
همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم