شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

اهدای لوازم التحریر از طرف آقای نوروزی

lavazemtahrir mr noroziقلب های مهربانتان سرشار از آرامش....
با نزدیک شدن به پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید بسیار از فرزندان ایتام تحت پوشش مؤسسه نیازمند لوازم التحریر هستند. خوشبختانه به لطف و مهربانی جناب آقای نوروزی تعدادی دفتر شامل(١٠٠ عدد ٨٠ برگ، ۵۰ عدد ۵۰ برگ، ۱۶۰ عدد ۶۰ برگ) تهیه و برای دانش آموزان بی بضاعت استان هرمزگان ارسال گردید.
سپاس که همواره همراهمان هستید