شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

افطاری بیست و ششم رمضان

eftari26ramazan99محبت تنها کلیدیست که بی هیچ بهانه ای هر قفلی را باز میکند...

در این روزهای پایانی ماه همدلی، همچنان با دستان پر محبت شما خوبان نیکوکار می توانیم دل هموطنان عزیزمان را شاد نماییم. دیشب و به مناسبت ۲۶ امین شب از این ماه عزیز با همدلی و همراهی سرکار خانم هادیکاشی و لطف مدیریت محترم رستوران سینی مسی تعداد ۳۲ پرس چلو قیمه تهیه و میان کودکان کار و کارگران شهرداری توزیع گردید.
از همه نیکوکاران گرامی به ویژه شما که همواره همراه ما هستید نهایت سپاسگزاری را داریم.
مهرتان جاودان باد