نتایج گلریزان پنجم ۹۶

raman golrizan 96پریسا بدیعی 200/000 ت
عطیه وکیل صمد 50/000 ت
زهرا قائمی 100/000 ت
خانم رادمنش 200/000 ت
خانم مرتضوی 200/000 ت
خانم ه.م 100/000 ت
خانم اشرف سادات 500/000 ت
خانم مظفری 100/000 ت
خانم صدیقی 50/000 ت
خانم تقویان 100/000 ت
خانم م.الف 50/000 ت
آقای عادلی 100/000 ت
خانم شومال 100/000 ت
خانم درزی 500/000 ت
خانم وفایی 100/000 ت
خانم میرعلی یاری 100/000 ت
خانم بهین مظلوم 50/000 ت
آقای عسگری 1/800/000 ت
خانم علیپور و دوستان 700/000 ت

جمع کل : 5/100/000 تومان

با همراهی شما خوبانِ همیشه همراه مبلغ مورد نیاز جراحی دوره ی اول تکمیل گردید ، امیدواریم با یاری شما عزیزان بتوانیم روزهایی پر از آرامش برای رامان عزیز بسازیم .

با سپاس از همه ی شما