شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

گلریزان ویژه تهیه سمعک برای شیما عزیز

امیر المومنین علی علیه السلام می فرمایند:
«با مهربانی به دیگران است که رحمت خدا فرود می آید.»
خانم شیما.ن ۳۹ سال دارد و متأسفانه از بدو تولد با مشکل شنوایی از ناحیه دو گوش مواجه بودند. دختر عزیزمان برای شنوایی بهتر نیازمند یک دستگاه سمعک هستند که طبق برآوردهای بعمل آمده توسط کارشناسان مؤسسه هزینه تهیه آن ۷ میلیون تومان است.
لازم به ذکر است تا کنون ۲ میلیون تومان از این مبلغ توسط نیکوکاران گرامی آقایان ابری و پیدایش تأمین شده هست.
امیدوارم با کمک شما خوبان همیشه همراه مابقی این مبلغ (۵ میلیون تومان) بزودی تأمین شود.

🔹شماره کارت مؤسسه:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷

🔸لینک مستقیم واریز:
https://bahamta.com/59207-14364112

همواره سپاسگزار مهربانی شما عزیزان هستیم