شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

گلریزان برای بیمار پیوند کلیه

mr eshagh koliehآقای اسحاق.پ ۴۹ ساله و از اهالی شهرستان شهرکرد می باشد. ایشان دارای ۳ فرزند هستند که متأسفانه ۲ سال پیش یکی از خترانشان را به علت معلولیت ذهنی و جسمی از دست می‌دهند.
ایشان بدلیل از دست دادن فرزند دچار بیماری اعصاب و روان شدند و متأسفانه چندی پیش نیز هر دو کلیه ایشان بیمار شده و در هفته ۳ مرتبه به دیالیز نیاز دارد.
متأسفانه با نظر پزشکان هم اکنون ایشان نیازمند پیوند کلیه می باشند که در صورت انتظار، پیوند ۲ سال دیگر انجام خواهد شد.
امیدواریم با کمک شما خوبان بتوانیم هزینه های درمانی، آزمایشات مورد نیاز و پیوند کلیه این پدر عزیز را که مبلغ ۶۴ میلیون تومان برآورد شده است را تأمین نماییم.
شماره کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷

لینک مستقیم واریز:
https://bahamta.com/59045-16123603

همواره سپاسگزار مهربانی تان هستیم