شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

نتیجه گلریزان بیمار سوختگی

zahra v khordad1400بنی آدم عضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

زهرا.و دختر بچه ای ۶ ساله و از اهالی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی است.
متأسفانه زهرا عزیز در ۳ سالگی بعلت برگشت کتری آب جوش روی سر و صورتش از این نواحی دچار سوختگی شده است.
چند روز گذشته دختر عزیزمان تحت عمل جراحی قرار گرفته است و مبلغ ۸۱۵.۰۰۰ تومان از مکان گلریزان برای ایشان هزینه گردید.
لازم به ذکر است به علت نازک بودن و حساس بودن رگ گردن عمل دوم ایشان به اواسط مرداد ماه موکول شده است.
سپاسگزار مهربانی تان هستیم