شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

گلریزان ویژه بیمار مبتلا به گاتاپسوزیاریس

eshagh kavehآقای اسحاق.ک ۴۴ ساله و مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی و مزمن پوستی (گاتاپسوزیاریس) هستند و نیاز به استفاده مداوم دارو برای کنترل بیماری شان دارند.
متأسفانه دو پسر آقای اسحاق نیز مبتلا به این بیماری بودند که در حال حاضر درمان شده و مشغول به تحصیل هستند.
خانواده آقای اسحاق در منزلی استیجاری در حوالی شیراز زندگی می کنند و ایشان به دلیل نوع و شدت بیماریشان قادر به پرداخت هزینه های درمانی خود نمی باشند.
بر اساس برآورد به عمل آمده هزینه داروهای ایشان ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که از این مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان توسط خانواده تأمین شده است و اکنون برای تهیه دارو نیاز به مساعدت شما خوبان همیشه همراه داریم....

لینک مستقیم واریز:

https://bahamta.com/57007-16409580

شماره کارت مؤسسه:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
همواره قدردان همدلی شما خوبان نیکوکار هستیم