شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

نتیجه گلریزان دوم پاییز ۹۸

golrizan dovom roya aban98خدا را در قلب کسانی یافتم
که بی هیچ دلیلی مهربانند

خداوند را شاکریم که امروز نیز مانند روزهای گذشته توانستیم دل بیماری دیگر را شاد نماییم.
امروز به لطف شما خوبان داروی خانم رویا.ک تهیه و به ایشان تحویل داده شد تا با روحیه ای قدرتمندتر با بیماریش مبارزه کند.

سرکار خانم درزی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم اقبالیان ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای محمدی سلیمانی ۲۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای مهابادی ۵۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم ایزدیار ۱۰۰.۰۰۰ تومان
آقای عرب لو ۵۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای دکتر اصطهباناتی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ناشناس ۵۰۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای ابری ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم امیدی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای خلیلی فر ۶۵۰.۰۰۰ تومان
خانم ها فرشته سعادت و مینو ابوترابیان ۱۱۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۴.۰۸۰.۰۰۰ تومان
همواری قدردان حمایت های شما خوبان نیکوکار هستیم.