شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

نتیجه گلریزان اول پاییز

daroo mehr98سلام بر مهربانی...
سلام بر شما عزیزان نیکوکار

دوستان عزیز به اطلاعتان می رسانیم از مبلغ کل ۳.۲۴۰.۰۰۰ تومان که برای خانم بهجتی در #گلریزان_اول_پاییز جمع آوری شده بود، مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان برای تهیه داروی ایشان هزینه گردید و مشکل ایشان فعلا مرتفع شده است از این رو مابقی مبلغ جمع آوری شده (۲.۰۴۰.۰۰۰ تومان) برای سایر بیماران بدون حامی عضو مؤسسه به شرح ذیل طی ماه گذشته هزینه شد.
بیمار آقای عباس.ب (آتروفی شدید)، مبلغ ۱۴۰.۰۰۰ تومان
بیمار خانم گلزار. ع (ناشنوا)، مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ تومان
بیمار آقای اسماعیل.ع (معلول جسمی)، ۱۳۰.۰۰۰ تومان
بیمار خانم سکینه.الف (اعصاب)، ۱۵۰.۰۰۰ تومان
بیمار آقای سید ابوالفضل. و (خرید کفش طبی)، ۳۰۰.۰۰۰ تومان
بیمار آقای امیرمحمد.ه (اعصاب)، ۶۰.۰۰۰ تومان
بیمار آقای محمد مصطفی.ت (اعصاب)، ۵۰.۰۰۰ تومان
فرزندان مرکز ولیعصر، ۲۰۰.۰۰۰ تومان
بیمار خانم سونا.و (دیابت)، ۱۵۹.۰۰۰ تومان
بیمار آقای داوود.ش (اعصاب)، ۸۰.۰۰۰ تومان
خانم زهرا.ب (بیمه)، ۴۵۰.۰۰۰ تومان

مِهرتان جاودان باد


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47