شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان اول پاییز ۹۸ ویژه بیمار سرطانی

خانم ٤٣ ساله
از شهرستان سبزوار ، ساكن تهران
خانم بهجتي از سال ٩٧ تحت پوشش موسسه ريحانه سعادت شدند ، ايشان از سال ٩٤ متوجه بيماري خود شدند و اقدام به معالجه بيماري پرداختند
متاسفانه بيماري همچنان در حال پيشروي بوده و به ساير اعضاي بدن متازتاز زده و آن ها را درگير كرده است.
وي بمدت ٢ سال مي باشد كه شيمي درماني ميشود و همچنان ادامه دارد.
همسرشان كارگر بوده و درآمد زيادي ندارد براي درمان خانم و همچنين هزينه هاي تحصيلي پسر ١٥ ساله يشان ...
خانواده مستاجر هستند .
خانم بهجتي براي تهيه كردن هزينه داروهايشان مبلغ ٨.٠٠٠.٠٠٠ تومان نياز دارند .
از شما همراهان هميشگي ريحانه كه پيشتوانه ي محكمي براي مددجويان هستيد خواهشمنديم با توجه به وضع اقتصادي نابسامان كشور ، از خانم بهجتي نيز حمايت كنيد ....
در پناه خدا سلامت و با سعادت باشيد.
شماره تماس :
٠٢١٨٨٣٩٥٢٩٣
شماره كارت :
٦١٠٤٣٣٧٧٧٠٠١٩٢٨٧
لينك مستقيم واريز:
https://bahamta.com/44469-9423341


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47