شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان هشتم سال ۹۷

kidnyزهرا.ب متولد ۱۳۶۹ می باشد. خانواده زهرا ژنتیکی دچار بیماری کلیوی هستند. تنها برادر و عمو وی نیز با این بیماری مبارزه می کنند، متأسفانه پدر زهرا به علت بیماری کلیوی فوت شده است.
متأسفانه زهرا نیز چند سال قبل به دلیل کیست کلیه یکی از کلیه هایش را از دست داده است و پیوند کلیه شده است اما بعد از گذشت چند سال کلیه جدید نیز دچار مشکل شده است و نیاز مجدد به پیوند کلیه دارد.
در حال حاضر زهرا در نوبت پیوند کلیه قرار دارد. کلیه هزینه برای پیوند ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان برآورد شده است که بخشی از این مبلغ با مساعدت های بهزیستی تأمین گردیده و اکنون نیاز به ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان مساعدت از طرف شما خوبان نیکوکار دارد.
دوستان عزیزی که تمایل به همکاری و همدلی با دختر عزیزمان دارند می توانند از روش های زیر اقدام به کمک نمایند.
شماره کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
لینک مستقیم واریز:
http://reyhanehsaadat.com/payment/golrizan-897.html
شماره تماس:
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۶
۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹
مِهرتان جاودان باد