شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان هفتم سال ۹۷

golrizan 797می دانم دوباره خوب خواهم شد ...
میان سبزه ها خواهم دوید...
سبزه هایی که این روزها بوی زندگی نمی دهد...

پدر دو کودک است و در خطه آذربایجان به کشاورزی مشغول بود، به دلیلی مشکلات مالی به تهران مهاجرت کرد و به نقاشی ساختمان های این شهر بزرگ مشغول شد تا برای خانواده چهار نفره خود زندگی بهتری فراهم کند. نمی دانست روزی باید با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کند. اکنون و در این شرایط سخت او مبتلا به سرطان ریه شده است و باید روزانه قرص ویژه ای که هر عدد از آن ۳۰۰.۰۰۰ تومان است مصرف نماید.
درد کشیدن از یک طرف، نگرانی برای تهیه دارو که هر روز گران و گرانتر می شود از طرف دیگر.... نگران اصلیش فرزندان و همسرش می باشد که چگونه درد کشیدن پدر را تحمل می کنند.
شاید برخی از ما این شرایط را تجربه نکرده باشیم ولی می توانیم شرایط را برای خودمان تجسم کنیم.
خیلی سخت است...
دیدن ناتوانی پدر، پدری که روزی تو را بر روی دوشش سوار می کرد و این طرف و آن طرف می برد....
دیدن درد کشیدن پدر سخت هست...
و سخت تر از آن این هست که نتوانی براش کاری انجام بدهی...

دوستان نیکوکاری که تمایل به همکاری در تهیه داروی این پدر عزیز (آقای والح.ب) دارند می توانند از طُرق زیر اقدام به کمک نمایند.
شماره کارت:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
لینک مستقیم واریز:
http://reyhanehsaadat.com/golrizan797.html
شماره تماس مؤسسه:
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶
۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹