شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان پنجم سال ۹۷

golrizan 597سیما.ح ۱۴ ساله مبتلا به بیماری تومور سرطانی پا می باشد. سیما از نعمت پدر محروم هست و همراه مادر و خواهر ۳ ساله اش در یکی از روستاهای شهرستان سنندج زندگی می‌کنند.
دختر عزیزمان پس از ۶ جلسه شیمی درمانی اکنون در بیمارستان ایرانشهر تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته است و برای هزینه‌های درمانی نیاز به همدلی شما خوبان دارد.
آرزوی سلامتی برای دختر عزیزمان داریم.
می توانید از راه های زیر به سیما ی عزیز کمک نمایید.
لینک مستقیم واریز:
http://reyhanehsaadat.com/golrizan-975.html
شماره کارت اصلی مؤسسه:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
شماره های تماس مؤسسه:
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶
۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹
دعای خیر بیماران همراه شماست