شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

گلریزان چهارم سال ۹۷

golrizan 4 97علیرضا.ب ۱۸ ساله دانشجوی نخبه رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد. متأسفانه علیرضا از بدو تولد دچار معلولیت جسمی-حرکتی از ناحیه دو پا و دست بوده است. پسر عزیزمان برای راه رفتن از پروتزهای معمولی پا استفاده می کند اما به دلیل رشد و افزایش وزن پروتزهای معمولی دیگر جوابگوی علیرضا نیست و نیاز به استفاده از پروتزهای ژله ای ویژه دارد. اگر این پروتز ویژه برای پسرمان تهیه نگردد متأسفانه به دلیل از بین رفتن بافت عضلانی و استخوانی مجبور به قطع پا از ناحیه بالاتر خواهند شد. بر اساس برآورد بعمل آمده هزینه تهیه دو پوروتز ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان خواهد بود.
علیرضای عزیز منتظر کمک های همیشگی شما عزیزان می باشد.
❇️ لینک مستقیم واریز:
http://reyhanehsaadat.com/golrizan-4-97.html
❇️ شماره کارت اصلی مؤسسه:
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۱۹۲۸۷
❇️ شماره کارت درمان:
۶۱۰۴۳۳۷۸۷۴۳۲۰۸۹۶
شماره تماس مؤسسه:
۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶
۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹
🍃🌸مهرتان جاودان باد🌸🍃