شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

نتیجه گلریزان سوم ۹۷

به اطلاع نیکوکاران گرامی می رساند با توجه به کمک های نقدی شما عزیزان توانستیم بخشی از نیازهای ضروری و فوری آقای محسن.م را بر طرف نماییم.
مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به حساب ایشان واریز گردید.

🌼 جناب آقای شهسواری ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم درزی ۴۰۰.۰۰۰ تومان
🌼 جناب آقای اکبری ۲۲۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم وفایی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم عربشاهی ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌸 سرکار خانم فراهانی ۳۰.۰۰۰ تومان

جمع کل: ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

🍃🌸همواره قدردان همدلی و همراهی شما خوبان نیکوکار هستیم🌸🍃