نتیجه واریزی گلریزان (ویژه اعیاد شعبانیه)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

golrizan ayad shabanieh96سرکار خانم مرجان حسین پور ۳۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم بدیعی ۵۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم الهه ۳۰.۰۰۰ تومان
جناب آقای اکبری ۱۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم وکیل صمد ۲۰.۰۰۰تومان
سرکار خانم مرتضوی 1۰۰.۰۰۰ تومان

امروز جمعا مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فرزندان ایتام تحت حمایت موسسه با نام های اعلاء حسین ،سجاد و ابوالفضل واریز شد .

با سپاس از همه ی خوبانی که ما را در این امر خدا پسندانه یاری نمودند