گلریزان ویژه نیمه شعبان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
15shaban 96به یمن ولادت مهدی فاطمه امشب گلریزان می کنیم برای فرزندان ریحانه که مهدی نام دارند  . 
امید است نیکوکاران مهربان گروه به این بهانه زیبا مهدی های ریحانه را مورد احسان خویش قرار دهند .
اسامی فرزندان ریحانه سعادت با نام مهدی
۱.محمد مهدی تقوی .مازندران
۲.مهدی وحیدی خراسان
۳.مهدی حسن زاده .خراسان
۴.مهدی گوکلنی .خراسان
۵.مهدی عباسی عشاق.تهران
۶.مهدی حسن خلقی.تهران
۷.مهدی رستم آبادی.البرز
۸.مهدی رضوانی.تهران