شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

نتیجه گلریزان تهیه سمعک برای شیما

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هر کس در برآوردن نیاز بیماری بکوشد، خواه آن را برآورد و خواه برنیاورد، از زیر بار گناه خویش بیرون می‌رود، به‏ سان آن روز که از مادر، زاده شده است»

بار دیگر با حمایت ها و مهربانی شما عزیزان توانستیم مشکل همنوعی را برطرف نماییم.
samak shimaامروز و با تکمیل شدن مبلغ مورد نیاز برای تهیه سمعک دختر عزیزمان خانم شیما.ن اقدامات لازم برای تهیه سمعک ایشان صورت گرفت و بزودی سمعک به ایشان تحویل داده خواهد شد.
از همه بزرگواران که ما را در این امر یادی نمودند نهایت سپاسگزاری را داریم.
🌺جناب آقای ابری ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌺جناب آقای پیدایش ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌺جناب آقای سعادتی ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم درزی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم زهری ۲۰۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم درفشان و برادر گرامیشان ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
🌺ناشناس ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم اراده ۱۰۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم وکیل صمد ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌺ناشناس ۷۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم خاکسار ۱۵۰.۰۰۰ تومان
🌺سرکار خانم پروین ۵۰۰.۰۰۰ تومان
🌺جناب آقای انصاری ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
جمع کل: ۶.۹۷۰.۰۰۰ تومان

مِهرتان جاودان باد🌺