شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

تهیه داروی آقای اسحاق

daro eshaghآقای اسحاق.ک ۴۴ ساله و مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی و مزمن پوستی (گاتاپسوزیاریس) هستند و نیاز به استفاده مداوم دارو برای کنترل بیماری شان دارند.
بر اساس برآورد به عمل آمده هزینه داروهای ایشان ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که به لطف شما عزیزان این مبلغ به شرح ذیل تأمین و دارو برای ایشان تهیه و تحویل گردید.
مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان توسط خانواده آقای اسحاق
مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان از مکان گلریزان:
سرکار خانم درفشان و برادر گرامیشان ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم درزی ۲۰۰.۰۰۰ تومان
سرکار خانم میجانی ۳۰۰.۰۰۰ تومان
مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان از طرف مؤسسه
همواره قدردان همدلی شما خوبان نیکوکار هستیم.