فروش دست‌سازه‌های فرزندان سیستان و بلوچستان

تصاویر پیوست، دست سازه های فرزندان عزیز سیستان و بلوپستان که تحت حمایت طرح سعادت فرزندان همکلاس قرار دارند می باشد.
می توانیم با خرید هنرهای دستی این فرزندان به آنها در بالا بردن اعتماد به نفسشان کمک نماییم.
جهت سفارش می توانید با شماره تلفن های مؤسسه تماس حاصل فرمایید و یا به ادمین پیام دهید.


📞۰۲۱۸۸۱۰۷۷۸۹
📞۰۲۱۸۸۵۵۱۷۷۲
📞۰۲۱۸۸۷۰۹۵۱۵-۱۶
📱۰۹۱۹۲۶۷۹۲۶۷
@reyhaneh_saadat


سپاسگزارم همراهیتان هستیم

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند آینه کاری - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند آینه کاری - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۳۵.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان

دستبند بلوچی - قیمت ۴۰.۰۰۰ تومان