شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

فرم اطلاعات نیکوکاران فرهنگی

اطلاعات فردی و ارتباطی:

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:
/ / Invalid Input

کد ملی:(*)
ورودی نامعتبر

تحصیلات:(*)
ورودی نامعتبر

شغل:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل (همراه با کد شهر):(*)
ورودی نامعتبر

موبایل:(*)
ورودی نامعتبر

آدرس:(*)
ورودی نامعتبر

اطلاعات حمایتی و نام فرزندان تحت تکفل

مبلغ تعهد ماهیانه:(*)
ورودی نامعتبر

تمایل به عضویت در طرح مشق عشق (مکاتبه فرزندم) را دارم.(*)
ورودی نامعتبر

شهر:(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت:(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان مازندران (دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان مازندران (پسر)
Invalid Input

فرزندان اردبیل ( دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان اردبیل(پسر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان هرمزگان(دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان هرمزگان(پسر)(*)
ورودی نامعتبر است

فرزندان بجنورد (دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان بجنورد (پسر)(*)
ورودی نامعتبر

ارسال
  


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47