شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

فرم اطلاعات نیکوکاران فرهنگی

اطلاعات فردی و ارتباطی:

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:
/ / Invalid Input

کد ملی:(*)
ورودی نامعتبر

تحصیلات:(*)
ورودی نامعتبر

شغل:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل (همراه با کد شهر):(*)
ورودی نامعتبر

موبایل:(*)
ورودی نامعتبر

آدرس:(*)
ورودی نامعتبر

اطلاعات حمایتی و نام فرزندان تحت تکفل

مبلغ تعهد ماهیانه:(*)
ورودی نامعتبر

تمایل به عضویت در طرح مشق عشق (مکاتبه فرزندم) را دارم.(*)
ورودی نامعتبر

شهر:(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت:(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان مازندران (دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان مازندران (پسر)
Invalid Input

فرزندان اردبیل ( دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان اردبیل(پسر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان هرمزگان(دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان هرمزگان(پسر)(*)
ورودی نامعتبر است

فرزندان بجنورد (دختر)(*)
ورودی نامعتبر

فرزندان بجنورد (پسر)(*)
ورودی نامعتبر

ارسال
  

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak