شماره تماس های مؤسسه: ۸۸۹۵۱۴۸۷-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ و ۸۸۳۹۵۳۷۸-۰۲۱

فرم عضویت نیکوکار

نیکوکار محترم با سلام از اینکه در امر کمک به محرومان و نیازمندان ما را امین خود دانسته اید سپاسگزاریم. امید است با استفاده از کمک های مادی و معنوی شما بتوانیم رضایت حق تعالی را در امر مهم کمک به مستمندان و نیازمندان فراهم نماییم.

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:(*)
/ / ورودی نامعتبر

کد ملی:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل (همراه با کد شهر):(*)
ورودی نامعتبر

موبایل:(*)
ورودی نامعتبر

آدرس:(*)
ورودی نامعتبر

تمایل دارید به چه صورت با مؤسسه همکاری داشته باشید؟(*)

ورودی نامعتبر

ارسال
  


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47