شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

فرم عضویت نیکوکار

نیکوکار محترم با سلام از اینکه در امر کمک به محرومان و نیازمندان ما را امین خود دانسته اید سپاسگزاریم. امید است با استفاده از کمک های مادی و معنوی شما بتوانیم رضایت حق تعالی را در امر مهم کمک به مستمندان و نیازمندان فراهم نماییم.

نام:(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی:(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد:(*)
/ / ورودی نامعتبر

کد ملی:(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل (همراه با کد شهر):(*)
ورودی نامعتبر

موبایل:(*)
ورودی نامعتبر

آدرس:(*)
ورودی نامعتبر

تمایل دارید به چه صورت با مؤسسه همکاری داشته باشید؟(*)

ورودی نامعتبر

ارسال
  

فروش استند مناسبتی

stand

دریافت صندوق صدقات

sandogh gholak