بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت:

به طور خلاصه بیانگر این است که سازمان چه می کند ؟ چرا و چگونه؟  

موسسه ریحانه سعادت،موسسه ای مردم نهاد است که به منظور رفع نیاز های حاد بیماران صعب العلاج ، ایتام و بی سرپرستان نیازمند، تشکیل شده است و سعی دارد تا با تدوین برنامه های اجرایی کارآمد، علمی، توانمند ساز، بهترین خدمات را در راستای رفع مشکلات اضطراری و حمایت از بنیان خانواده گروه های هدف در سراسر کشور انجام نماید

 


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47