اهداف اصلی

اهداف:

( سخت گیری در اهداف و آسان گیری در روش ها ) 

۱. حمایت از فرزندان ایتام ، بی سرپرست یا بد سرپرست و استعداد های درخشان نیازمند در مناطق محروم

۲. حمایت و کمک به ارتقا بهداشت ، سلامت ودرمان معلولین و بیماران صعب العلاج و بی بضاعت در مناطق محروم

۳. حمایت از برنامه های علمی، پژوهشی، فرهنگی و مهارت آموزی در راستای توانمند سازی خانواده ها ی تحت پوشش به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی، روانی - درمانی


Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : li in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : ul in Entity, line: 2 in /home/reyhanehsaadat/public_html/templates/yoo_monday/warp/src/Warp/Helper/DomHelper.php on line 47