شماره تماس مؤسسه: ۸۸۳۹۵۲۹۳-۰۲۱ 

 

لوح تقدیر اهدایی به مدیریت خیریه ریحانه سعادت

لوح سپاس از طرف آموزش و پرورش منطقه شهر ری

لوح سپاس از طرف آموزش و پرورش منطقه شهر ری

لوح سپاس از طرف مدیریت مرکز بهداشتی درمانی مدرس

لوح سپاس از طرف مدیریت مرکز بهداشتی درمانی مدرس

لوح سپاس از طرف مدیرعامل برج میلاد

لوح سپاس از طرف مدیرعامل برج میلاد

لوح سپاس از طرف آموزش و پرورش منطقه شهر ری

لوح سپاس از طرف آموزش و پرورش منطقه شهر ری

لوح سپاس از طرف رئیس بیمارستان انیستیتو کانسر

لوح سپاس از طرف رئیس بیمارستان انیستیتو کانسر

لوح سپاس از طرف استانداری آذربایجان شرقی

لوح سپاس از طرف استانداری آذربایجان شرقی